تبلیغات
اگر بر سایت شاپینگفا خود قالب میخواهید
اگر بنر برای تبلیغات میخواهید
اگر هدر میخواهید
http://www.targetmarket.ir/upimages/real/1255781305841616.jpg
به خوب جایی اومدی قصد ما این است که قیمت بازار را بشکنیم

هزینه طراحی قالب برای وبلاگ ها 6000تومان

هزینه طراحی قالب برای سایت شاپینگ فا 5000هزار تومن

طراحی بنز متحرک برای شما 2000 هزار تومن

طراحی هدر (عکس بالای سایت)2000هزار تومن

http://www.takedel.com/Pics/20100708/TakeDel.Com-683c85c3f2.jpg

برای سفارش ،نوع درخواستی خود را به ایمیل
lenzoff@yahoo.com
ارسال کنید
 
و یا با شماره 09139709035 تماس بگیرید